Local Management Committee

 • Mr. Rohidasji Patil

 • Mr. Mahesh Mhatre

 • Smt. Priyanka Patil

 • Mr. Shripat More

 • Mr. Purushottam Patil

 • Mr. Arun Patil

 • Mr. Shashikant Maghade

 • Mr. Sansesh M. Dongare

 • Mr. Ajit Jadhav

 • Mr. V. S. Patil

 • Mr. Hitendra Patil

 • Prin. Dr. V. N. Yadav